English


همه كتاب ها

كتاب هاي منتشر شده توسط دانشگاه

تدوين و پياده سازي برنامه استراتژيك

نويسندگان: مترجمين: دكتر سيدمهرداد محمدي، دكتر شهاب خطيب زاده، رضا دهقان، افسانه اميدي مراد، سيده مهتا هاشمي
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 210
ISBN: 9789648941630
قيمت: 54000 ريال

فهرست مطالب:

 • فصل اول- فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك را آغاز نموده و بر روي نحوه انجام آن توافق كنيد.

   فصل دوم- شفاف‌سازي وظايف و مسووليت‌هاي سازمان

   فصل سوم- طرف‌هاي ذي‌نفع را شناسايي كنيد، ماموريت و ارزش‌ها را تدوين نموده و تهيه طرح اوليه چشم‌انداز را بررسي كنيد

  فصل چهارم - محيط را براي شناسايي قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها مورد ارزيابي قرار دهيد

  فصل پنجم- مسايل استراتژيك را شناسايي و تعريف كنيد

  فصل ششم- استراتژي‌هاي لازم براي رسيدگي به مسايل را طراحي و تدوين كنيد

  فصل هفتم- برنامه استراتژيك را مرور و اتخاذ نماييد

  فصل هشتم- يك چشم‌انداز سازماني موثر براي آينده تعيين كنيد

  فصل نهم- فرآيند موثري براي پياده‌سازي طراحي كنيد

  فصل دهم- استراتژي‌‌ها و فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك را مورد ارزيابي مجدد قرار دهيد

چكيده:
اتخاذ رويكردي فعال‌تر نسبت به اداره سازمان و تقويت خلاقيت بيشتر در مورد ساختن آينده آن (كه نهايتا منجر به ايجاد ارزش افزوده بيشتر اجتماعي خواهد شد)، محكم‌ترين دليل براي انجام برنامه‌ريزي استراتژيك است. داشتن برنامه، ضمن فايده آن به عنوان دستوركار مديريت سازمان، يكي از اشكال برجسته پاسخگويي به طرف‌هاي ذينفع بوده چارچوب گزارش عملكرد سازمان را نيز تعيين مي‌كند. به كمك اين رويكرد و روش مي‌توان الزامات و وظايف مورد انتظار از سازمان - به عنوان بخشي از تشكيلات دولت - در قالب برنامه‌هاي توسعه، برنامه‌هاي تحول اداري و چشم‌انداز بيست‌ساله را نيز ساماندهي كرد. (برنامه‌ها و سياست‌هاي اعلام شده در اين مدارك، يك ورودي بسيار مهم محتوايي به فرآيند برنامه‌ريزي ‌استراتژيك در دستگاه‌هاي دولتي مي‌باشند. دستاوردها و توفيق دستگاه‌ها در اين حوزه‌ها در «جشنواره شهيد رجايي» مورد ارزشيابي قرار مي‌گيرد.
مديريت استراتژيك، يكي از محورهاي اصلي در مديريت نوين دولتي است و از اينرو تفكر و مشي استراتژيك بايد طي فرآيند اصلاحي گذار از مدل سنتي و بروكراتيك اداره دولتي (adminstration) به مدل نوين و مديريت‌گرايي (managerialism) مدنظر قرار گيرد
[Hughes O. (2003) Public Management and Administration, pp. 54-60]. رويكرد و روش برايسون در برنامه‌ استراتژيك در سازمان‌هاي دولتي و عمومي، مشهورترين و پذيرفته‌شده‌ترين روش در اين حوزه مي‌باشد.
بنا به‌‌نظر برايسون، برنامه‌ريزي ‌استراتژيك - برخلاف بعضي رويكردهاي زودگذر و ناپا- ماندگار خواهد ماند (is here to stay). دليل موضوع، به زعم وي، تركيب عقلانيت منطقي و مقبوليت سياسي (substantive rationality & political acceptability) در اين رويكرد مي‌باشد؛ شناسايي و مطرح نمودن مسايل مهم پيش‌رو (raising important issues) هم جان تصميم‌گيري سياسي و هم برنامه‌ريزي استراتژيك مي‌باشد [Bryson JM. (2004) Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, pp. XV & 16-20].
لازم به تاكيد است كه هدف اصلي اين فعاليت توليد يك برنامه مكتوب نيست، هدف اصلي در نهايت تقويت انديشيدن، عمل‌كردن و يادگيري به‌گونه‌اي استراتژيك مي‌باشد. فرآيند رسمي برنامه استراتژيك ضمن توليد محصول ملموسي به عنوان برنامه استراتژيك، بهانه و ابزاري براي تقويت اين نتايج دلخواه غير ملموس است.
با توجه به اقبال نسبت به برنامه استراتژيك در سازمان‌هاي دولتي طي چند سال گذشته، انجام ترجمه كتاب «Creating and Implementing Your Strategic Plan» در دستوركار دفتر مشاوره مديريتي و بهبود كيفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران قرار گرفت. اين راهنما، منبع ارزشمندي براي انجام برنامه‌ريزي استراتژيك (براي بار اول يا نوبت‌هاي بعدي) در سازمان‌هاي دولتي و غيرانتفاعي مي‌باشد.
با توجه به وجود ترجمه اصل كتاب: «برنامه استراتژيك براي سازمان‌هاي دولتي و غير انتفاعي» (ويرايش دوم) به همت دكتر عباس منوريان (ناشر: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مركز آموزش مديريت دولتي، سال 1381)، امكان بهره‌برداري عميق‌تر و جامع‌تر از رويكرد برايسون بيش از پيش فراهم مي‌باشد. سياستگذاران، مديران و كارشناسان سازمان‌هاي دولتي و دانشجويان رشته‌‌هاي مديريت، مخاطبين و استفاده‌كنندگان بالقوه كتاب مي‌‌باشند.

انجام ترجمه به‌صورت نظام‌مند و با كنتر‌ل‌هاي كافي انجام شد. جزييات شيوه كار در پيوست: مراحل و روش انجام ترجمه آمده است. از خوانندگان محترم تقاضا مي‌‌كنيم چنان‌چه نظر و يا نقدي نسبت به كتاب و معادل‌‌هاي به‌‌كار برده شده (نمايه لغات و اصطلاحات معادل) دارند، براي ما ارسال نمايند. از بازخوردهاي ارايه شده در بازنگري‌‌ها و ويرايش‌‌هاي بعدي استفاده خواهد شد.تدوين و پياده سازي برنامه استراتژيك

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران