English


همه كتاب ها

كتاب هاي منتشر شده توسط دانشگاه

چالشهاي تازه در روماتولوژي

نويسندگان: دكتر فرهاد شهرام - دكتر احمد سليم زاده
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 379
ISBN: 978-964-8941-84-5
قيمت: 0 ريال

فهرست مطالب:

 • مفاهیم آماری در روماتولوژی
  اقتصاد سلامت و بیماری های روماتولوژی
  نقش استرس در بیماری های روماتولوژیک
  آنتی بادی های خود ایمنی در بیماریهای روماتولوژی
  Anti-Cyclic Citrullinated Peptide(Anti-ccp)
  نشانگرهای بیوشیمیایی استخوان
  نشانگرهای بیولوژیک غضروف
  نقش اندازه گیری فعالیت بیماری وارزیابی پیش آگهی در بیماری های روماتیسمی
  استفاده دارویی از هورمون های جنسی در لوپوس قرص های ضد حاملگی-HRT
  کاربرد استروژن در استئوپروز
  اثرات ضد التهابی استاتین
  عوارض عضلانی استاتین ها
  کاربردهای جدید بیس فسفونات ها
  پیامدهای ناشی از بیماری های قلبی عروقی در بیماری های روماتیسمی
  پیامدهای ناشی از استئوپروز در بیماری های روماتیسمی
  عوارض روماتولوژیک به دنبال پیوند
  نقش ورزش و فعالیت بدنی در بروز بیماری های روماتیسمی
  فیزیوتراپی، ورزش وتوانبخشی در بیماری های روماتیسمی
  نقش تغذیه در بروز و درمان بیماری های روماتیسمی
  طب مکمل در بیماری های روماتیسمی
  جایگاه امروزی داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی در روماتولوژی
  چالش های درمانی در استئوآرتریت
  نقش عوامل بیولوژیک در بیماری های روماتیسمی
  پیوند مغز استخوان در بیماری های روماتیسمی
  پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی
  ژن درمانی در بیماری های روماتیسمی

چكيده:
در 14 سال گذشته، هر سال بر آن بوديم كه كتاب ساليانه مركز تحقيقات روماتولوژي به يكي از موضوع هاي مهم روماتولوژي اختصاص يابد وتا آنجا كه ممكن بود موضوع روز هم باشد. موضوع كتاب هر بار يك بيماري يا يك دسته از بيماريهاي هم نوع خود مثل بيماري روماتوئيد، استئوپوروز، آرتروزها ويا واسكوليت ها بود.امسال بر آن شديم كه موضوعات داغ روز و موضوعاتي كه اختلاف سليقه درآن وجود دارد را بررسي نماييم. بنابر اين پانزدهمين كتاب ساليانه مركز تحقيقات روماتولوژي با نام چالش هاي روماتولوژي توسط اعضاء مركز تحقيقات روماتولوژي همانند سال هاي پيش به رشته تحرير در آمد. امسال از اساتيدي خارج از مركز تحقيقات روماتولوژي نيز كمك گرفته شدكه از همكاري بي شائبه آنها صميمانه متشكرم. كتاب چالش هاي روماتولوژي 29 فصل دارد كه هر كدام موضوع روز يا بحث انگيز مي باشد مثل طب مكمل (سوزن درماني، كايروپراكسي و هومئوپاتي)در يك سوي طيف تا استفاده از سلول هاي بنيادين مزانشيمي در درمان بيماريهاي روماتولوژي در سوي ديگر طيف.مطالب كتاب بسيار متنوع بوده واز عوامل مستعد كننده يا فعال كننده بيماري هاي روماتولوژي(استرس)تا درمان ها با گذر از عوارض روماتولوژيك داروهايي كه در رشته هاي ديگر مصرف مي شوند(استاتين ها)بحث خواهد نمود.اميدوارم كه امسال نيز همانند 14 سال گذشته در رسالت خود در تاليف اين كتاب موفق بوده و هنوز بتواند مانند چند سال گذشته يكي از منابع امتحان فوق تخصصي روماتولوژي باشد.چالشهاي تازه در روماتولوژي

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران