English


همه كتاب ها

كتاب هاي منتشر شده توسط دانشگاه

روش هاي كاربردي و واژه شناسي تخصصي هيستوتكنيك،استريولوژي و مورفومتري

نويسندگان: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي،دكتر حميدرضا محمود زاده ثاقب،دكتر زهرا حيدري
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 497
ISBN: 978-964-8941-15-7
قيمت: 0 ريال

فهرست مطالب:

 • بخش اول:کلیاتی در رابطه با هیستوتکنیک

  فصل اول: مقدمه ای بر روش های بافت شناسی(هیستوتکنولوژی) و سلول شناسی(سیتوتکنولوژی)

  فصل دوم: روش های(تکنینک های) آزمایشگاهی در بافت شناسی

  فصل سوم: رنگ آمیزی معمولی و اختصاصی بافت ها

  فصل چهارم:روش تهیه محلول ها و مواد مورد نیاز در تکنیک های کاربردی جنین شناسی عملی

  فصل پنجم:سیتولوژِی بالینی،طرز تهیه نمونه های کوچک بافتی و پدیده آپوتوز

  بخش دوم: روش های اندازه گیری کمی اجزاء مختلف بدن (استریولوژی - استریومتری - مورفومتری - هیستومتری )

  فصل ششم: اهمیت و کاربرد اندازه گیری های کمی

  فصل هفتم: استریولوژی

  فصل هشتم:مطالب تکمیلی جدید و کاربردی استریولوژی

  فصل نهم: استریولوژی عملی

  فصل دهم: اطلاعات مفید برای مطالعات استریولوژیک

  فصل یازدهم: مورفومتری و استریومتری

  فصل دوازدهم: هیستومتری

  بخش سوم: اصول واژه شناسی در هیستوتکنیک

  فصل سیزدهم: خلاصه ای از واژه های پزشکی رایج در روش های بافت شناسی

  فصل چهاردهم: منابع فارسی و لاتین

  فصل پانزدهم: منابع فارسی و لاتین مطالب جدید ویرایش سوم

   

چكيده:



روش هاي كاربردي و واژه شناسي تخصصي هيستوتكنيك،استريولوژي و مورفومتري

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران