English


همه كتاب ها

كتاب هاي منتشر شده توسط دانشگاه

روشنايي در بهداشت و ايمني

نويسندگان: دكتر حسين كاكاويي- دكتر سيدابوالفضل ذاكريان
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 164
ISBN: 978-600-156-0460
قيمت: 0 ريال

فهرست مطالب:

 • فصل اول: اصول مبانی و روشنایی

  فصل دوم: قوانین روشنایی

  فصل سوم : فیزیولوژی و صفات ویژه در دیدن

  فصل چهارم: زنگ

  فصل پنجم: منابع روشنایی طبیعی و مصنوعی

  فصل ششم: چراغ ها

  فصل هفتم : روشنایی داخلی

  فصل هشتم: روشنایی و پایانه های تصویری

  فصل نهم: بررسی روشنایی

  فصل دهم: روشنایی در صنعت

چكيده:No Photo Available

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران