English


همه كتاب ها

كتاب هاي منتشر شده توسط دانشگاه

اولين درسنامه بيهوشي و مراقبت هاي ويژه مغز و اعصاب

نويسندگان: دكتر زاهد حسين خان، دكتر شهرام صمدي
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 436
ISBN: 978-600-156-057-6
قيمت: 650000 ريال

فهرست مطالب:

 • فصل اول: تاریخچه بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب

  فصل دوم: آناتومی دستگاه عصبی

  فصل سوم: فیزیولوژی مغز

  فصل چهارم: اداره بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب

  فصل پنجم: پوزیشن های مورد استفاده در جراحی اعصاب

  فصل ششم: عوارض حین و بعد از عمل جراحی اعصاب

  فصل هفتم: تومورهای داخل جمجمه

  فصل هشتم: اقدامات جراحی روی حفره خلفی جمجمه

  فصل نهم: جراحی هیپوفیز

  فصل دهم: بیماریهای عروقی مغز

   فصل یازدهم: مانیتورینگ نورولوژیک

  فصل دوازدهم: تصویربرداری جمجمه و بیهوشی در نورورادیولوژی

  فصل سیزدهم: اختلالات تشنجی و جراحی برای درمان تشنج

  فصل چهاردهم: کرانیوتومی در حالتبیداری و جراحی Stereotactic

  فصل پانزدهم: جراحی ستون فقرات

  فصل شانزدهم: آسیب نخاعی

  فصل هفدهم: درمان نوروپروتکتیو یا درمان های سلولی در آسیب های نخاعی

  فصل هجدهم: آسیب تروماتیک مغز

  فصل نوزدهم: هماتوم های داخل جمجمه

  فصل بیستم: مراقبت های ویژه از دستگاه عصبی

  فصل بیست و یکم: ایسکمی مغز و روش های حفاظت از مغز

  فصل بیست و دوم: بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب کودکان

  فصل بیست و سوم: هیدروسفالی و تعبیه شانت

  فصل بیست و چهارم: بیماریهای دژنراتیو

   

   

چكيده:
با سپري شدن بيش از دو دهه كوشش و تكاپو در زمينه نوروآنستزي و مراقبت‌هاي ويژه عصبي، سالها بود كه انگيزه نگارش يك كتاب مرجع درباره نوروآنستزي را داشتم، زيرا كتابي به زبان فارسي در اين مورد وجود نداشت. تعدادي از دستياران من نيز درخواست نوشتن يك كتاب در اين زمينه داشتند، بسياري از اين افراد اكنون به‌عنوان متخصصين بيهوشي شايسته مشغول كار هستند. با اين وجود، عهده‌دار شدن چنين وظيفه‌اي، با وجود مسئوليت‌هاي بي‌شمار من به‌عنوان يك عضو هيأت علمي تمام وقت، يك تصميم مشكل بود، تا اينكه دپارتمان بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيشنهاد بنياد دوره فلوشيپ نوروآنستزي را در اين دانشگاه داد. آماده¬سازي كوريكولوم فلوشيپ نوروآنستزي سبب افزايش انگيزه من براي نوشتن يك كتاب درباره نوروآنستزي به‌عنوان نخستين اولويت كاري شد زيرا در كشور ما چنين كتابي وجود نداشت. با اين حال، انجام اين كار به تنهايي فراتر از توان من بود. در طي سالها به دنبال همراهي مي‌گشتم كه در اين وظيفه چالش برانگيز مرا ياري كند و خوشبختانه توانستم همراهم را بيابم. فردي كه داراي شكيبايي فراوان و دانش و مهارت كافي در درك و فهم اين مسئوليت است. اين شخص ارجمند، دكتر شهرام صمدي است كه بدون كمك‌هاي فراوان و تلاش چشمگير وي، اين كتاب تاكنون فرصت انتشار نيافته وتاكنون به‌صورت يك روياي برآورده نشده باقي مانده بود.
اين كتاب با نگرش فراگير به حوزه نوروآناتومي، نوروفيزيولوژي، نوروفارماكولوژي، مانيتورينگ عصبي، مراقبت‌هاي ويژه عصبي و مراقبت‌هاي پيرامون عمل جراحي از بيماران نوروسرجري بزرگسالان، كودكان و نوزادان نگاشته شده است.
بر اين باورم كه اگر من در فصل اول كتاب درباره تاريخچه بيهوشي نامي از بزرگان پزشكي مانند بوعلي¬سينا، الزهراوي، ابن¬ظهر و رازي را ذكر نمي¬كردم در انجام وظايفم دچار كاستي مي¬شدم.Gerard از Cremona -بزرگترين و پركارترين مترجم عصر خويش- كتاب¬هاي "قانون" ابن¬سينا، "المنصوري" رازي، "التصريف" الزهراوي و "التأثير" ابن¬ظهر را ترجمه نمود كه براي قرن¬ها چراغ راهنماي دانش پزشكي در دانشگاه¬هاي مهم اروپا بود. ابن¬سينا و الزهراوي كمك¬هاي گرانبهايي به دانش بيهوشي امروز نموده¬اند. انديشمند برجسته اروپايي، Albertus Magnus هميشه مرهون دانش بوعلي¬سينا و جالينوس بود و اين موضوع را مي¬توان با بررسي نوشته¬هايش دريافت. اين دو دانشمند نه تنها بنيادگران وپيشگامان پزشكي و جراحي بودند بلكه به شدت معتقد بودند كه اخلاقيات در پزشكي اهميت بسزايي دارد. در توصيه¬هاي الزهراوي به جراحان آمده است كه: "در حالي¬كه شما مشغول جراحي هستيد، خداوند شما را نگاه مي¬¬كند و مي¬داند كه جراحي صرفاً براي كسب مال انجام مي¬شود يا به¬راستي ضرورت دارد". ما بايد در پرداختن به پزشكي راه ايشان را همچون الگويي دنبال كنيم.
بررسي¬ها نشان مي¬دهد كه شوربختانه ايران داراي بيشترين حوادث جاده‌اي در جهان است و تعداد زيادي از بيماران مبتلا به آسيب¬هاي سر و طناب نخاعي به بخش‌هاي اورژانس آورده مي‌شوند كه وضعيت قلبي- عروقي خوبي ندارند و نيازمند احياي اورژانس و اعمال راهبردهاي درماني فوري هستند. اغلب اين بيماران دچار مشكل در راه هوايي نيز مي‌باشند و اين موضوع مهم و چگونگي اداره اين بيماران به‌طور كافي در فصول مختلف بيان شده است.
من به‌ويژه از پروفسور Finegan سپاسگزارم كه با آگاهي از نگارش اين كتاب با وجود مشغوليت¬هاي بي¬شمار، با صرف وقت، يك پيش¬گفتار ارزنده براي اين كتاب نوشت. در يكي از ملاقات¬ها با پروفسور فينگان، وي را از اهميت حوادث جاده¬اي در ايران و نيز محتويات فصل¬هاي اين كتاب به¬طور كامل مطلع كردم. ايشان دوستي خوب و انساني خيرخواه مي¬باشد.
بر اساس قوانين بين¬المللي حق چاپ و نشر براي ارائه كردن شكل¬ها و جدول¬ها، مجوز لازم از ناشرين (Lippincott Williams and Wilkins) و پروفسور Steven L Shafer (سردبير مجله Anesthesia & Analgesia) اخذ شده است. پروفسور Shafer يك دوست خوب مي¬باشند و من توسط ايشان به¬عنوان اديتور مهمان در اين مجله تعيين شده¬ام. خوشبختانه ايشان بر اساس توافقي كه بين مجله Anesthesia & Analgesia و ناشرين صورت گرفته است، يك اجازه ويژه براي ارائه هر چيزي بر اساس قوانين حق نشر به من داده است.
در طي تصدي من به عنوان اديتور مهمان در مجله Anesthesia & Analgesia در سال¬هاي 2009 و 2010، به جز يك نفر از بريتانيا (اروپا) و من از ايران (آسيا) هيچ فردي از آسيا، استراليا، اروپا و كانادا اين مسؤليت را نداشته است و ديگر اديتورهاي مهمان از ايالات متحده آمريكا بودند. براي من امتياز بزرگي بود كه همراه با پروفسور Shafer تعداد زيادي از مقالات را داوري و ويرايش كنم. در طي يكي از گفتگوها، ايشان از من خواست كه متني به زبان فارسي تهيه كنم و در وب¬سايت مجله Anesthesia & Analgesia قرار دهم. من اين كار را كردم و خوشبختانه اكنون زبان فارسي نيز در كنار ساير زبان¬هاي غير انگليسي در اين وب¬سايت به چشم مي¬خورد.
اين كتاب براي دستياران بيهوشي، فلوشيپ‌هاي نوروآنستزي و همكاران ما در بخش اورژانس و بخش مراقبت‌هاي ويژه عصبي نوشته شده است. اگر من در نيل به هدف خويش براي اهداي تجربياتم كامياب شوم، هرچند كوچك باشد، شايد يك مسؤليت مهم در طول خدمتم انجام داده باشم. بازخوردهاي شما در اين خصوص سبب خشنودي¬ام خواهد شد. آرزومندم خداوند در برخورد خردمندانه با بيماران و دردمندان، همراه شما باشد.
دكتر زاهد حسين خان
زمستان 1391اولين درسنامه بيهوشي و مراقبت هاي ويژه مغز و اعصاب

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران