English


همه كتاب ها

كتاب هاي منتشر شده توسط دانشگاه

تشخيص و درمان تومورهاي غده هيپوفيز

نويسندگان: آقاي دكتر مهدي زينلي زاده
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 300
ISBN: 9786001560644
قيمت: 400000 ريال

فهرست مطالب:

  • فیزیولوژی غده هیپوفیز آناتومی زین ترکی و حفره بینی تصویربرداری غده هیپوفیز و ضایعات آن پاتولوژِ تومورهای هیپوفیز تشخیص افتراقی توده های ناحیه زین ترکی تشخیص و درمان کمبودهای هورمونی قبل، حین و بعد از جراحی تومورهای هیپوفیز جراحی آندوسکوپیک در تومورهای هیپوفیز آدنوم اتفاقی یا اینسیدنتالومی هیپوفیزی آدنوم غیرمترشحه هیپوفیز هیپرپرولاکتینمی و پرولاکتینوما آکرومگالی و تومور مترشحه هورمون رشد بیماری کوشینگ و تومور مترشحه هورمون آدرنوکورتیکورتروپین آدنومای مترشحه هورمون محرک تیروئید درمان موارد باقیمانده و عود تومورهای هیپوفیزی نقش پرتودرمانی در تومورهای هیپوفیزی آدنوم هیپوفیز در کودکان

چكيده:تشخيص و درمان تومورهاي غده هيپوفيز

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران