English


همه كتاب ها

كتاب هاي منتشر شده توسط دانشگاه

راهنماي عملي مديريت كنترل صدا در محيط كار

نويسندگان: دكتر محمدرضا منظم، مهندس داوود حسنوند، مهندس مصطفي عباس زاده
سال انتشار: 1398
تعداد صفحات: 266
ISBN: 9786001560897
قيمت: 520000 ريال

فهرست مطالب:

  • فصل اول: مدیریت ریسک های ناشی از صدا با رویکرد ارزیابی و برنامه ریزی برای کنترل آن فصل دوم: اندازه گیری مواجهه با صدا در محیط کار با رویکرد مبتنی بر اصول، روش ها و استانداردهای اندازه گیری فصل سوم: روش های عملی کنترل صدا و انتخاب ابزار و ماشین آلات کم صدا فصل چهارم: وسایل حفاظت فردی (PPE) (با رویکرد حفاظ های شنوايي- انتخاب، استفاده، نگهداری و مراقبت) فصل پنجم: برنامه حفاظت شنوایی (HCP) به منظور پیشگیری از آسیب شنوایی فصل ششم: برنامه آزمون های شنوایی سنجی (ATP) فصل هفتم: پیوست ها و ضمائم

چكيده:
اين كتاب شامل ايده‌هاي اوليه براي مديران صنايع، كارفرمايان، پيمانكاران، مهندسان ايمني و بهداشت حرفه اي، HSE و كليه افرادي كه به نوعي با صنعت سر و كار دارند مي باشد. اين مجموعه شامل وظايف قانوني فرد به ‌عنوان كارفرما براي كنترل خطرات ناشي از صدا بر روي سلامتي و ايمني كارگران است.
بخش‌هاي 1 تا 6 اين راهنما شامل توصيه مفصل‌تر در مورد چگونگي ارزيابي خطرات، كنترل عملي صدا، نحوه انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت شنوايي، برنامه ها و آزمون هاي حفاظت شنوايي و فاكتورهايي است كه بايد هنگام خريد تجهيزات و استخدام افراد و چگونگي توسعه شيوه‌هاي مراقبت‌هاي بهداشتي، در نظر گرفت. فصل سوم اين راهنما در مورد روش هاي عملي كنترل صدا و تأمين‌كنندگان و توليدكنندگان ماشين‌آلات و ابزار توضيحاتي ارائه مي‌دهد؛ يعني افرادي كه درگير ساخت و يا تهيه ماشين‌آلات براي كارگران مي‌باشند. همچنين به قانون تجهيزات كار در ارتباط با صدا، اشاره مي‌كند. در تاليف اين كتاب از منابع معتبر علمي در زمينه كنترل صدا استفاده شده است.راهنماي عملي مديريت كنترل صدا در محيط كار

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران