English


كتاب هاي منتشر شده توسط دانشگاه

 1. راهنماي كاربرد آب بازيافتي در بهسازي خاك (1398)
 2. راهنماي كاربرد آب هاي بازيافتي در كشاورزي (1398)
 3. راهنماي كاربرد آب بازيافتي در مصارف پرورش آبزيان (1398)
 4. فناوري هاي توليد كمپوست (1398)
 5. پروتكل جامع دارودرماني بيماران پيوند كليه (1398)
 6. راهنماي عملي مديريت كنترل صدا در محيط كار (1398)
 7. روش هاي نوين شناسايي و درمان خشكي چشم (1398)
 8. اخلاق و نظريه اخلاقي (1397)
 9. ويروس درماني سرطان ها (1395)
 10. مفاهيم پرتودرماني با شدت تعديل يافته (1395)
 11. مباني ارولوژي عمومي (1395)
 12. تروما، شناخت ، مديريت و پژوهش (1394)
 13. تشخيص و درمان تومورهاي غده هيپوفيز (1394)
 14. بيماريهاي قلب و عروق (1394)
 15. شناسايي و ارجاع افراد در معرض خطر اچ آي وي متن آموزشي كاركنان بهداشتي درماني (1393)
 16. تدوين رضايت‌نامه آگاهانه در پژوهش‌هاي زيست پزشكي (1393)
 17. اولين درسنامه بيهوشي و مراقبت هاي ويژه مغز و اعصاب (1393)
 18. آفات شهري (بندپايان و جوندگان) و مديريت تلفيقي در كنترل آن ها (1393)
 19. سلامت شغلي و ايمني در بيمارستانها و مراكز درماني (1392)
 20. سونوگرافي پستان (1392)
 21. مشاوره و آزمايش اچ آي وي، كتاب مرجع براي مشاوران اچ آي وي (متن كامل) (1392)
 22. مشاوره و آزمايش اچ آي وي، كتاب مرجع پزشكان (متن كامل) (1392)
 23. استقرار و مميزي سيستم مديريت ايمني و سلامت شغلي (1391)
 24. تصميم گيري قدم به قدم در جراحي (متن كامل) (1391)
 25. بيماريهاي متابوليك مادرزادي علائم باليني، تشخيص و درمان (متن كامل) (1391)
 26. كمك به كودك مبتلا به اختلال يادگيري غيركلامي يا سندرم آسپرگر (متن كامل) (1391)
 27. راهنماي اختلالات خواب در زنان (متن كامل) (1391)
 28. دستورالعمل كنترل و درمان درگيري كليه در بيماران ديابتي (1390)
 29. روشهاي استاندارد اندازه گيري و ارزشيابي عوامل زيان آور محيط كار (متن كامل) (1390)
 30. فيزيولوژي ورزش - جلد 1 (متن كامل) (1390)
 31. اعصاب جمجمه اي و نوروافتالمولوژي (متن كامل) (1390)
 32. ايمونولوژي كوباي (متن كامل) (1390)
 33. فيزيولوژي ورزش - جلد 2 (متن كامل) (1390)
 34. پيشينه جراحي كودكان (ايران – جهان) (متن كامل) (1390)
 35. رويكرد جامع فيزيوتراپي دراختلالات حركتي-كمربند گردني-شانه اي (متن كامل) (1390)
 36. جراحي بيماريهاي خوش خيم آنوركتوم (متن كامل) (1390)
 37. ايمني در تحقيقات علوم دارويي (متن كامل) (1390)
 38. آميب ها (متن كامل) (1390)
 39. بيش شنوايي ، مكانيسم ها، تشخيص، درمان ها (متن كامل) (1390)
 40. آمبوليزاسيون شريان رحمي (متن كامل) (1390)
 41. اختلالات خلقي (متن كامل) (1390)
 42. معنويت و مراقبت معنوي در پرستاري (1390)
 43. مباني آلودگي خاك (1389)
 44. نانو مواد در داروسازي روشهاي توليد و كاربردها (1389)
 45. آناتومي كاربردي باليني (متن كامل) (1389)
 46. بيوتكنولوژي ريز جلبك ها (متن كامل) (1389)
 47. ضروريات استريولوژي (1389)
 48. آميب هاي آزادزي پاتوژن در انسان (1388)
 49. تكنيكهاي هارمونيك در فيزيوتراپي (1388)
 50. روش هاي كاربردي و واژه شناسي تخصصي هيستوتكنيك،استريولوژي و مورفومتري (1388)
 51. نوار مغزي و اختلالات تشنجي (متن كامل) (1388)
 52. كاربرد باليني فاصله اطمينان و معني داري آماري (1388)
 53. تحليل تصميم گيري(1) (1388)
 54. استفاده مناسب از تستهاي تشخيصي (1388)
 55. مقدمه اي بر حل مسائل باليني (1388)
 56. تصميم گيري تشخيصي (1388)
 57. گايدلاين و الگوريتم (1388)
 58. ارزيابي نقادانه مطالعات كارآزمايي باليني تصادفي شده و مجموعه موارد (1388)
 59. درسنامه جامع روانپزشكي ايران (1388)
 60. مديريت مبتني بر رسالت از تئوري تا عمل (متن كامل) (1388)
 61. مقدمه اي بر سم شناسي مواد در مقياس نانو (1388)
 62. راهنماي مديريت مبتني بر نتايج براي برنامه ريزي هاي بهداشت عمومي (1388)
 63. مباني و اصول مقدماتي تكنيك هاي كشت سلولي (1388)
 64. ناهنجاري هاي جنيني انسان (1387)
 65. آرسنيك در آب شرب (1387)
 66. ايمن شناسي پزشكي (متن كامل) (1387)
 67. اطلس پارازيتولوژي صهبا شناسايي مقاطع كرم هاي انگلي در بافت ترسيمي- تشخيصي (1387)
 68. چالشهاي تازه در روماتولوژي (1387)
 69. روشهاي آزمايشگاهي در ايمونولوژي 2 (1387)
 70. پژوهشي در تاريخچه مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) (1387)
 71. ترجمه دانش و بهره برداري از نتايج پژوهش (1387)
 72. منصوري في الطب (1387)
 73. پرفسور ابرلن و نقش او در اموزش پزشكي نوين ايران (1386)
 74. زندگينامه دكتر اميراعلم (1386)
 75. تدوين و پياده سازي برنامه استراتژيك (1386)
 76. تغذيه در دوران بارداري و شيردهي (1386)
 77. اصول بيهوشي استنشاقي در دامپزشكي و حيوانات آزمايشگاهي (1386)
 78. بيماري هاي عفوني كودكان (مافت) (1386)
 79. بيماري ريفلاكس معده به مري اپيدميولوژي و عوامل موثر در ايجاد آن (1386)
 80. بيماري سلياك و اپيدميولوژي آن (1386)
 81. بيماري هاي دهان (متن كامل) (1386)
 82. روش هاي آزمايشگاهي در ايمونولوژي 1 (1386)
 83. داروسازي هسته اي (1386)
 84. كارديولوژي كودكان (رويكردي نوين در پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري هاي قلبي) (1386)
 85. مخاطرات شغلي در مواجهه با آفت كش ها (1386)
 86. درمان اورژانس هاي جراحي سرپايي (1386)
 87. مباني تصويربرداري تشديد مغناطيسي (1386)
 88. فشار خون(تشخيص و درمان) (1386)
 89. آزمون هاي ديناميك غدد درون ريز و متابوليسم (1386)
 90. راهنماي تشخيص و درمان افسردگي براي پزشكان عمومي (1386)
 91. فيزيك راديوتراپي(جلد اول) (1386)
 92. تك ياخته شناسي پزشكي (1386)
 93. مباحثي از آموزش پزشكي (1386)
 94. مديريت زباله هاي شهري (1386)
 95. نحوه برخورد با بيماريهاي شايع دستگاه گوارش (1386)
 96. سم شناسي (1386)
 97. پرولاپس ارگانهاي لگني (1386)
 98. آندوكرينولوژي مبتني بر شواهد (1385)
 99. نانوساختارها و كاربرد آنها در زيست پزشكي (1385)
 100. فيزيك فراصوت و دستگاهها (1385)
 101. مننژيت (1385)
 102. اصول نظري و روش هاي پيشرفته بافت شناسي و هيستوشيمي ( جلد اول ) (1385)
 103. طراحي كارگاه آموزشي (1385)
 104. اورژانسهاي اورولوژي (1385)
 105. فرهنگ جامع محيط زيست انساني (1385)
 106. روشهاي كاربردي و واژه شناسي تخصصي هيستوتكنيك ، استريولوژي و مورفومتري (1385)
 107. اصول نظري و روش هاي پيشرفته بافت شناسي و هيستوشيمي ( جلد دوم ) (1385)
 108. بيماريهاي پريودنتال و ضايعات مخاط دهان در كودكان و نوجوانان (1385)
 109. بيماريهاي نقص ايمني اوليه در ايران (1385)
 110. تشريح عملي سر وگردن (1385)
 111. پايه گذاري آسيب شناسي در ايران و زندگينامه پايه گذار آن دكتر مصطفي حبيبي گلپايگاني (1385)
 112. ضروريات ميكروبيولوژي در دندانپزشكي (1385)
 113. فرهنگ تخصصي ايمني و بهداشت حرفه اي- عبارات، تعاريف، و اختصارات (1385)
 114. ارتقاي تصفيه خانه هاي آب (1385)
 115. بهداشت خانواده (1385)
 116. مباني جراحي (1385)
 117. درمان منطقي با گياهان (1384)
 118. غذا در حيطه مراقبت (1384)
 119. انگل شناسي پزشكي جلد اول ( تك ياخته شناسي ) (1384)
 120. اپيدميولوژي تغذيه مزايا و محدوديتها (1384)
 121. بيماريهاي عضلاني (1384)
 122. فيزيولوژي پزشكي 2 (1384)
 123. فرآيند آموزش در علوم پزشكي (1384)
 124. مقدمه اي بر پاتولوژي جغرافيائي (1384)
 125. اختلالات جنسي در مرد و زن (1384)
 126. كنترل كيفيت داروها (1384)
 127. مواد شيميائي خطر ناك در سلامت انسان و بهداشت محيط (1384)
 128. روشنايي در بهداشت و ايمني (1383)
 129. مباني سايكونوروايمونولوژي ( روان عصب ايمني شناسي ) (1383)
 130. ارزيابي وضع تغذيه در پزشكي باليني و بهداشت همگاني : روش شناسي تن سنجي ، باليني و آزمايشگاهي (1383)
 131. ميكروبيولوژي فاضلاب (1383)
 132. ضايعه نخاعي راهنماي مراقبت و درمان (1383)
 133. كليات پزشكي قانوني و مسموميت (1383)
 134. انواع صرع و سندرم هاي صرعي (1383)
 135. اضطراب و افسردگي در ناباروري (1383)
 136. كاربرد فراورده هاي خون در نوزادان (1383)
 137. روش شناسي پژوهش هاي كاربردي در علوم پزشكي (متن كامل) (1383)
 138. دستگاه ايمني بدن و عوامل بيماريزا (1383)
 139. بازيافت مواد زائد آلي فن آوري و مديريت (1383)
 140. استفاده از ماهي براي كنترل پشه ها (1383)
 141. نئوپلاسم (1383)
 142. فهرست جامع انگل هاي كرمي بيماريزا در انسان (1382)
 143. راهنماي عملي طراحي پرسشنامه در پژوهشهاي پيمايشي (1382)
 144. بارداري و بيماريهاي اعصاب (1382)
 145. بيماريهاي پيش سرطان سرويكس (1382)
 146. راديولوژي دهان و فك و صورت (1382)
 147. واسكوليت ها (1382)
 148. مواد دارويي در محيط زيست (1382)
 149. بيماريهاي نسج همبند يا كلاژنوز بيماريهاي روماتيسمال كودكان (1382)
 150. درسنامه ارتوپدي و شكستگيها (1382)
 151. پديده خود ايمني و بيماريهاي گوش(اتوايميونولوژي) (1382)
 152. تشخيص و درمان بيماريهاي گوش در كودكان (1382)
 153. اصول برخورد باليني با زخمها و سوختگي ها (1382)
 154. مباني اورولوژي (1382)
 155. چگونگي مواجهه با بلاياي طبيعي زلزله (1382)
 156. حمايت تغذيه اي تغذيه انترال- تغذيه پارانترال (TPN-EN) (1382)
 157. راهنماي آزمايشگاهي حشره شناسي (1381)
 158. خونريزي ، هموستاز و مصرف فرآورده هاي خوني در جراحي قلب (1381)
 159. اورژانس هاي چشم پزشكي (1381)
 160. زايمانهاي زودرس (1381)
 161. فوريتهاي نورولوژي (1381)
 162. درس سيستماتيك كرمها (جلد اول) تريكوسترونژيلوئيدا (1381)
 163. راهنماي پزشكان در مورد بندپايان مهم از نظر پزشكي (1380)
 164. جراحي از طريق هيستروسكوپي (1380)
 165. بيماريهاي عروق مغزي ( سكته هاي مغزي ) (1380)
 166. آشنايي با سيتولوژي تشخيصي ( پاپ اسمير ) (1380)
 167. سوسري هاي ايران (1380)
 168. چهل سال تحقيق در بيماريهاي شايع عفوني ايران (1380)
 169. نگرشي بر فيزيوپاتولوژي درد سردردها و چشم دردها (1380)
 170. ايدز (1380)
 171. اهميت باليني باكتريهاي بي هوازي (1380)
 172. حشره شناسي و مرگ (1380)
 173. درمان ناهنجاري هاي دنداني، فكي با دستگاههاي فانكشنال (1380)
 174. ميكروب شناسي دهان و دندان (1380)
 175. اصول سيتولوژي تشخيصي و ارتباطات باليني (1380)
 176. فيزيولوژي پزشكي - جلد اول (1379)
 177. راهكارهاي درماني حاملگي هاي عارضه دار و پر خطر (1379)
 178. اصول مقدماتي روشهاي بافت شناسي و استريولوژي (1379)
 179. اصول كار با ميكروسكوپ الكتروني (1378)
 180. تازه هاي طب مادر و جنين (1378)
 181. توانبخشي در بيماريهاي ريوي (1378)
 182. دندانپزشكي كودكان و نوجوانان (جلد دوم) (1378)
 183. دندانپزشكي كودكان و نوجوانان (جلد اول) (1378)
 184. شيمي مهندسي محيط زيست (1376)


اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران