English


آرشيو

اخبار

كارگاه‌هاي شش ماهه‌ي دوم 1390
10/7/1390

برنامه‌ي كارگاه‌هاي اداره‌ي انتشارات و علم‌سنجي دانشگاه در شش‌ماهه‌ي دوم 1390 اعلام شد. براي مشاهده‌ي اين برنامه، مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه بفرماييد:
http://tumspress.tums.ac.ir//content/?contentID=134
اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران