English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه مرور سيستماتيك
25/11/1390

كارگاه دو روزه‌ي " مرور سيستماتيك " در تاريخ‌هاي 25/11/90 و 26/11/90 در اين اداره برگزار گرديد. مدرس اين كارگاه خانم دكتر نواده و آقاي جلالي بودند.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران