English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه مرور سيستماتيك
24/3/1391

كارگاه دو روزه‌ي " مرور سيستماتيك " در تاريخ‌هاي 21/3/91 و 22/3/91 در اين اداره برگزار گرديد. مدرس اين كارگاه جناب آقاي جلالي و خانم دكتر نواده بودند.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران