English


آرشيو

اخبار

كارگاه‌هاي شش ماهه‌ي دوم 1391
3/7/1391

برنامه‌ي كارگاه‌هاي اداره‌ي انتشارات و علم‌سنجي دانشگاه در شش‌ماهه‌ي دوم 1391 اعلام شد. براي مشاهده‌ي اين برنامه، مي‌توانيد از لينك زير وارد شويد:
واحد برگزاري كارگاه ها - برنامه سال 1391

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران