English


آرشيو

اخبار

تغيير در تاريخ برگزاري كارگاه جست و جوي پيشرفته جهت انجام مطالعات مروري نظام‌مند
17/6/1393

به اطلاع مي رساند تاريخ برگزاري كارگاه جست و جوي پيشرفته جهت انجام مطالعات مروري نظام‌مند از 18 شهريور ماه به تاريخ 24 شهريور ماه تغيير پيدا كرد.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران