English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه مرور نظام‏مند
9/9/1393

كارگاه دو روزه‌ي " مرور نظام‏مند " در تاريخ‌هاي 8/9/93 و 9/9/93، در اين اداره برگزار گرديد. مدرسان اين كارگاه جناب آقاي دكتر آرش جلالي و جناب آقاي دكتر اكبر شفيعي بودند.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران