English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه مرور نظام‏مند
5/11/1393

كارگاه دو روزه‌ي " مرور نظام‏مند " در تاريخ‌هاي 4/11/93 و 5/11/93، در اين اداره برگزار گرديد. مدرسان اين كارگاه جناب آقاي دكتر آرش جلالي و جناب آقاي دكتر اكبر شفيعي بودند.


اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران