English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه مرور نظام‏مند
24/3/1394

كارگاه دو روزه‌ي " مرور نظام‏مند " در تاريخ‌هاي 23/3/94 و 24/3/94، در اين اداره برگزار گرديد. مدرسان اين كارگاه جناب آقاي دكتر آرش جلالي و جناب آقاي دكتر اكبر شفيعي بودند.


اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران