English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه مرور نظام‏مند
18/5/1394

كارگاه دو روزه‌ي " مرور نظام‏مند " در تاريخ‌هاي 17/5/94 و 18/5/94، در اين اداره برگزار گرديد. مدرسان اين كارگاه جناب آقاي دكتر آرش جلالي و جناب آقاي دكتر اكبر شفيعي بودند.


اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران