English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه مرور نظام مند
19/11/1394

كارگاه دو روزه‌ي " مرور نظام‏مند " در تاريخ‌هاي 17/11/94 و 18/11/94، در اين اداره برگزار گرديد. مدرسان اين كارگاه جناب آقاي دكتر آرش جلالي و جناب آقاي دكتر اكبر شفيعي بودند.

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران