English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه مرور نظام مند
28/2/1395

كارگاه دو روزه‌ي " مرور نظام‏مند " در تاريخ‌هاي 25/2/95 و 26/2/95، در اين اداره برگزار گرديد. مدرسان اين كارگاه جناب آقاي دكتر آرش جلالي و جناب آقاي دكتر اكبر شفيعي بودند.


اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران