English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه مرور نظام مند
18/5/1395

كارگاه دو روزه‌ي " مرور نظام‏مند " در تاريخ‌هاي 16/5/95 و 17/5/95، در اين اداره برگزار گرديد. مدرسان اين كارگاه جناب آقاي دكتر آرش جلالي و جناب آقاي دكتر اكبر شفيعي بودند.اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران