English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه مرور نظام مند
17/11/1395

كارگاه دو روزه‌ي " مرور نظام‏مند " در تاريخ‌هاي 16/11/95 و 17/11/95، در اين اداره برگزار گرديد. مدرسان اين كارگاه جناب آقاي دكتر آرش جلالي و جناب آقاي دكتر اكبر شفيعي بودند.


اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران