English


آرشيو

اخبار

برگزاري كارگاه مرور نظام مند
24/2/1396

كارگاه دو روزه‌ي " مرور نظام‏مند " در تاريخ‌هاي 23/2/96 و 24/2/96، در اين اداره برگزار گرديد. مدرسان اين كارگاه جناب آقاي دكتر آرش جلالي و جناب آقاي دكتر اكبر شفيعي بودند.اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران