English


آرشيو

اخبار

صدور مجوز آرم دانشگاه براي كتاب «درسنامه روان‌شناسي فردي و اجتماعي»
15/10/1397

اعطاي مجوز آرم دانشگاه براي كتاب «درسنامه روان‌شناسي فردي و اجتماعي» گردآوري سركار خانم دكتر نوغاني و همكاران، بر اساس مصوبه شوراي انتشارات دانشگاه مورد تاييد قرار گرفت

اداره ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران